Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof

 

Activiteiten en Nieuws

Aangezien we pas in maart 2018 zijn opgericht, hebben we nog geen jaarverslag met onze activiteiten en financiële situatie.


Op 22 september 2018 hebben we een tafelvoetbalspel aangeschaft, dat tijdens een bijeenkomst met ouders en verwanten van cliënten aan de Zorgboerderij Asselterhof is aangeboden.


Op 27 september 2018 hebben we de bevestiging ontvangen van de Belastingdienst, dat aan ons de ANBI status is toegekend vanaf de oprichtingsdatum.


In januari 2019 zijn we een sponsoractie gestart, die tot nu toe € 1150,-. heeft opgeleverd!

Op verzoek van de cliënten van Asselterhof schaffen we hiervan eerst enkele nieuwe gezelschapsspellen aan. 

Daarna gaan we op zoek naar aanvullende bijdragen om met het totaal een nieuwe keet neer te zetten bij de rijbak. De huidige Pipo-wagen is rot en versleten.


Het financiële jaarverslag 2018 en het activiteitenverslag zijn op 8 april geaccordeerd in de bestuursvergadering. Hier de links naar de documenten:

Financieel jaarverslag 2018

Activiteitenverslag 2018