Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof

 

Activiteiten en Nieuws

Op 27 september 2018 hebben we de bevestiging ontvangen van de Belastingdienst, dat aan ons de ANBI status is toegekend vanaf de oprichtingsdatum.


In 2021 hebben we een nieuwe gitaar aangeschaft, die direct gebruikt werd door de muzikale zorgboeren.


Juli 2021: Zorgboerderij Asselterhof is hevig getroffen door de overstromingen van de Maas. De bedrijfsschade is groot, o.a. doordat alle weien en gewassen niet meer bruikbaar zijn door het slib. Maar ook de directe schade is groot, daar waar de bezoekers veel last van hebben. Ingeschat: € 7500,-. We hebben daarom als stichting, samen met de cliëntenraad, een sponsoractie opgezet via GoFundme. 

Deze actie heeft in totaal €7565 opgebracht, dus zelfs iets meer dan het streefbedrag. De opbrengst wordt volledig gebruikt voor reparaties en heraanschaf van materialen die door de overstroming onbruikbaar zijn geworden.

Heel hartelijk bedankt voor alle donaties!

De totale schade door het hoogwater blijkt nog hoger te zijn dan het ingezamelde bedrag. Daarom hebben we een subsidieverzoek ingediend bij het nationaal Rampenfonds, en we hebben € 3400 toegezegd gekregen! Daarmee kunnen we alle schade, die direct impact heeft voor de hulpboeren, repareren.

De keuken van de kantine is inmiddels volledig hersteld.

De reparatie van de deuren wordt afgemaakt in de kerstvakantie, daarna kunnen we aan de kelder beginnen. 


De financiële jaarverslagen vanaf 2018 en de activiteitenverslagen, worden na geaccordeerd te zijn in een bestuursvergadering, hier gepubliceerd. Hier de links naar de documenten:

Financieel jaarverslag 2018

Activiteitenverslag 2018

Financieel verslag 2019.pdf

Activiteiten verslag 2019.pdf

Financieel verslag 2020.pdf

Activiteiten verslag 2020.pdf