Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof

 

Doelstelling

Ons doel is het ondersteunen van de activiteiten van de Zorgboerderij “Asselterhof” die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de cliënten, middels het uitvoeren van activiteiten en het verzorgen van financiële middelen. De prioriteiten worden bepaald door het inventariseren van de behoeften en wensen van de hulpboeren en andere bezoekers, de begeleiding en de cliëntenraad.

De stichting tracht haar doel te bereiken door financiële middelen te verstrekken ten behoeve van voorzieningen van de hulpboeren, uitstapjes, vernieuwen van versleten materialen en uitrusting , et cetera, voor zover deze niet betaald kunnen worden uit de reguliere budgetten.

 

De middelen van de Stichting bestaan uit:

a. de voor haar diensten verkregen vergoedingen van derden.
b. de bijdragen van donateurs.
c. hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen.

d. uit georganiseerde activiteiten.

e. alle andere verkrijgingen en baten.

f. het verenigen van bedrijven, fondsen en sponsoren.

Alle inkomsten worden gebruikt voor de doelgroep, met daarnaast alleen uitgaven voor onvermijdelijke kosten.